Deze website www.gospelnieuws.nl (de “Website”) is eigendom van Blesster Media (hierna te noemen
“Blesster Media”). Blesster Media is een particulier initiatief en niet bedrijfsmatig.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

Blesster Media behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Blesster Media besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van
(informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de
inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan
ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Blesster Media is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van
(informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Blesster Media tot stand op grond van
kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Blesster Media is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Blesster Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Blesster Media niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Blesster Media aanvaardt geen aansprakelijkheid
met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Blesster Media er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Blesster Media niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Blesster Media controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Blesster Media deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Blesster Media voor zover
deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blesster Media is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de
Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm
dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen
met Blesster Media via het contactformulier op deze site.